NOS, plataforma per la llengua amb disseny de Cèsar Amiguet

El disseny empra una tipografia creada per Rafael Jordán.

El logotip de la plataforma -NOS! Llengua i País és un disseny de Cèsar Amiguet basat en la tipografia Redoneta Rounded —de Rafael Jordán— i utilitza la partícula -nos (forma feble plena de nosaltres, segons el diccionari) per a dotar la nova plataforma d’identitat de marca adequant-se a la diversitat d’associacions i entitats que la conformen, amb un estil assertiu, adaptable (-nos / ‘ns / ‘s), i articulable: organitzem-NOS, estimem-NOS, escoltem-NOS, cuidem-NOS!.

Quant al color, es proposa una tonalitat neutra de la gama dels colors terra per iniciar la comunicació, que pot anar variant segons les necessitats: tema, tipus d’activitat, etc. És un color que transmet seguretat i confiabilitat; càlid i natural, estabilitzador i reconfortant, que es pot interpretar com el color de la resiliència.