L’ADCV aprova redactar un nou conveni amb la Fundació del Disseny 

Un moment de l’Assemblea

L’Assemblea General de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) ha votat a favor de crear un nou conveni marc per regular la col·laboració amb la Fundació del Disseny. Aquest acord, que estableixerà les bases de la cooperació entre les dues entitats, serà complementat amb convenis específics per a projectes particulars. Ramón Arnau, president de l’ADCV, ha subratllat que les decisions de col·laboració es prendran sempre en defensa dels interessos del sector del disseny i seguint els principis ètics de l’associació.

Ramón Arnau, president

En l’assemblea, s’ha reafirmat la confiança en la Junta Directiva, amb Arnau com a president i Rosana Monrós com a nova vicepresidenta. S’han afegit tres nous vocals al grup directiu. Es van presentar informes d’activitats i finances del passat any, així com els plans per al futur, tots ells aprovats pels membres presents i els connectats on line, un total de 52 associats, un 20 % dels membres de l’ADCV, que té un total de 266 socies i socis.

Resum 2023

El resum de les activitats de 2023 inclou esdeveniments significatius com la València Disseny Week, la qual va reunir més de 200 professionals i va presentar projectes destacats com ‘El fruit del disseny’. S’ha implementat el programa ‘ADCV Growth’ per millorar la gestió empresarial dels estudis de disseny. S’han llançat iniciatives com la versió digital de l’estudi ‘L’economia circular en l’ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana’ i la pàgina web de l’Observatori sobre l’Impacte del Disseny (OID!).

Activitats 2024

Pel que fa a les activitats planificades per al 2024, destaquen els Premis ADCV, la València Disseny Week, les iniciatives del OID!, el programa ADCV Growth i altres esdeveniments i col·laboracions internacionals. Es destaca també la creació d’un grup de professionals emergents, presentat en aquesta assemblea i que serà públicament presentat al llarg de l’any.

Crítiques a mitjans

Durant l’Assemblea, s’han escoltat crítiques cap a alguns mitjans de comunicació per la seua cobertura de la crisi sorgida al voltant de la relació entre l’ADCV i la Fundació, així com per la dimissió de l’anterior presidenta, Yolanda Herraiz i dos vocals més, a causa de les seues divergències amb aquesta relació. Els socis presents a la Junta d’ahir van poder accedir a un document en que apareixien reflectides les respostes de la mateixa Fundació a una sèrie de preguntes plantejades pels socis de l’ADCV i que la Junta Directiva va traslladar a la Fundació. Les qüestions giraven al voltant de la natura d’esta empresa, la seua relació amb l’ADCV o el paper que esperen assolir dins la promoció del disseny valencià, entre d’altres preguntes.