JuárezCasanova: «La idea del projecte era la de promocionar una pràctica esportiva on prevalga la formació en valors humans»

L’estudi JuárezCasanova ens conta el procés de creació de la campanya «Un Esport, un Valor,» per l’Ajuntament de Castelló

«La campanya «Un Esport, un Valor,» va començar amb  la creació d’una col·lecció d’il·lustracions per a representar un valor en l’esport i es va implantar en paviment urbà a l’entrada de totes les instal·lacions esportives de Castelló. Després de l’actuació del projecte del Paviment, també es van fer una col·lecció de 10 models diferents de cartells amb les 10 il·lustracions per difondre en totes les escoles i instituts públics de Castelló.»

Algunes de les aplicacions ceràmiques de les il·lustracions.

«La idea central del projecte era la de fomentar i promocionar una pràctica esportiva on prevalga la formació en valors humans, entenent que una educació en valors suposa un llegat que pot perdurar en el temps i tenir una clara influència en el ple desenvolupament personal i social. Suposen un important salt quantitatiu i qualitatiu en l’actuació sobre la
promoció dels valors esportius principalment entre la població infantil i juvenil de la Ciutat de Castelló.»

«S’han dissenyat diferents línies d’actuació cadascuna de les quals s’enquadra en un àmbit temporal i amb la idea de contemplar la promoció de valors des de diferents prismes d’actuació, així doncs, el conjunt de les mateixes, suposen una ambiciosa programació
en la formació en valors entre la població.»

Amb aquesta mesura es pretén que l’educació en valors es puga integrar «literalment», a través dels sentits, de manera que cadavegada que els joves (i majors) esportistes accedisquen a les Instal·lacions Esportives Municipals reben l’estímul visual d’un valor.
Per tant, s’han triat una sèrie de valors, els quals mitjançant paviment urbà ceràmic, romandran reflectits en l’accés a les mateixes. Cada peça de ceràmica és de 90×90 cms. i estan situades a l’entrada de cada instal·lació esportiva municipal de Castelló.

Galeria díl·lustracions: