Dídac Ballester: «Sense un símbol concret, la marca devia ser purament tipogràfica»

Entrevistem al dissenyador valencià, responsable de la creació de la nova marca per al àrea de Turisme de la Diputació de València.

dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-1

DissenyCV: Quins eren els principals objectius que et trasllada la Diputació a l’hora d’encarregar el projecte? 

Dídac Ballester: En les reunions prèvies la Diputació em traslladà que el nom de la nova marca era València i es valorava Turisme com a possible cognom. A més d’això, em plantegen que promocionar el turisme interior, l’ecologia i els espais naturals són elements fonamentals de la seua línia de treball. A banda d’això, la llibertat ha sigut absoluta.

dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-7DissenyCV:En el record queda una marca com Terra i Mar, que ha perdurat en la memòria col·lectiva durant bastants anys. La nova marca havia d’allunyar-se o marcar distàncies amb l’anterior? Era necessari per a generar una nova identitat diferenciada?

Dídac Ballester: Allunyar-se o marcar distància respecte a una marca com “Terra i Mar” és una decisió que pren prèviament el Patronat de Turisme. Jo personalment crec que és encertada. Gràficament era roïna i sense cap identitat visual. A més a més, i per temes de patrocinis, visualment s’identificava massa amb l’equip atletisme. En este moment estem tancant la identitat visual de la nova marca, amb masses de color plans, una gamma variada de colors amb blaus, verds, ocres…, molt espai, senzillesa, claredat, així com una especial atenció a les fotografies i l’ús de la tipografia.

dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-2DissenyCV: Pilar Moncho, diputada de Turisme, ha assenyalat que l’antiga marca «generava confusió». Estàs d’acord amb això?

Dídac Ballester: Com he dit abans estava el problema de la identificació amb l’equip d’atletisme, però, a més, el producte turístic és molt ample. El turisme engloba gastronomia, ecoturisme, patrimoni, festes, tradicions, etc i per això cal utilitzar noms molt clars i directes, almenys jo en sóc partidari. En les primeres reunions es plantejava que fóra “turisme” però amb alguns dubtes, i vaig recordar allò de què moltes voltes en l’enunciat del problema es troba la solució. Com anomenem a la marca de turisme? “Turisme”, era obvi.

dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-3dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-4DissenyCV: Segons alguns fonts, les Diputacions d’Alacant i Castelló generaran les seues pròpies noves marques. Estàs al tant d’algun tipus de coordinació sobre aquest tema? Creus que seria necessària en virtut d’una major coherència?

Dídac Ballester: Actualment, que jo sàpiga, hi ha una política de turisme per cadascuna de les diputacions. En este sentit, i gràficament parlant, pareix normal que cadascuna tinga la seua marca turística. No sé si les altres diputacions estan redissenyant les seues marques turístiques, no en tinc ni idea. Ara bé, imagina que sí que ho estigueren fent, el fet de plantejar una coordinació gràfica de les marques no dependria del fet de coincidir en el temps en el canvi de marca, sinó del grau de coordinació política que pogueren tindre. Fa uns dies va eixir en premsa el debat sobre si eixa marca comuna hauria de ser «Mediterrània». Però eixe debat ve de la mà de quin és el futur de les diputacions. Això és previ, després ha de vindre la gestió del turisme i, per últim, quina és la marca.

dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-5DissenyCV: Parlem de la nova marca. Quina ha sigut la tipografia escollida, per quin motiu i què has volgut transmetre amb ella? De la mateixa manera, pots comentar l’elecció de paleta de colors?

Dídac Ballester: Una volta decidit que el nom era «València Turisme» vaig valorar l’estructura. El turisme és molt ample i engloba infinitats d’activitats i molt diferents, per això pense que buscar un símbol concret era un error, i vaig valorar que la marca deuria ser purament tipogràfica. Amb el protagonisme que tindria la tipografia era important trobar-ne una clara, senzilla i que resultara amable. La Bulo Rounded amb la vora roma complia aquest propòsit i, a més, és una tipografia nova i molt contemporània. En referència al color, el color principal és el verd, l’ecologia és una de les línies bàsiques que volen potenciar i treballar des de la Diputació pel que fa al turisme. Ara bé, en la identitat visual hi ha una paleta més ampla de colors amb blaus, roig, ocres…

dissenycv.es-didacballester-diputacionvalencia-6DissenyCV: València apareix clarament referenciada, però, de quina manera es poden integrar altres municipis en particular o comarques, en cas que siga necessari?

Dídac Ballester: La marca té dues versions bàsiques, una amb quatre línies de text que, prenent com a punt de partida l’estructura del plànol de la província, em resultava molt atrevida i funciona molt bé quan volem que la marca siga la protagonista gràfica principal. Després tenim la versió reduïda en tres línies, una marca que amb la mateixa estructura que l’anterior, és molt més estable. Esta versió s’utilitzarà per a formats reduïts, patrocinis, les famoses sopes de marques, etc.
Bé, juntament a això i, partint d’esta segona versió, he generat un sistema que pot servir per anomenar, per exemple, si parlem de municipis «València/comarca/municipi», o, si parlem d’àrees de treball «València/turisme/gastronomia»