València Disseny Week dissenya un programa amb els professionals i estudis

La nova edició de VDW se celebra del 19 al 23 de setembre.

Una setmana d’activitats al voltant del disseny

L’any de València Capital Mundial del Disseny, l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) planteja una edició especial de la València Disseny Week (VDW), amb activitats que destaquen el valor del disseny com a eina de millora de la qualitat de vida i de la competitivitat econòmica. La setmana gran del disseny valencià se celebra aquest any del 19 al 23 de setembre, compartint dates amb Fira Hàbitat València, Miradors de l’Horta, Openhouse i la Setmana de la Mobilitat del Ajuntament de València, entre altres trobades centrades en el disseny i la creativitat aglutinats en el World Design Street Festival.

Presentació de propostes

La VDW2022 manté el seu caràcter obert i col·laboratiu, amb un programa cocreado al costat de professionals i empreses del disseny i la creativitat. En aquesta XIII edició, es manté el format mixt, amb activitats presencials i virtuals. Tant professionals com estudis i empreses interessades a participar poden plantejar les seues propostes fins al 25 de juliol, a través del següent formulari: https://bit.ly/vdw2022propuestas Poden plantejar-se iniciatives dirigides a tota mena de públics i en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Design Walks

Entre aquestes activitats, i després del positiu acolliment de 2021, es potencien les ‘Design Walks’, rutes per estudis de disseny de la Comunitat Valenciana, l’objectiu de la qual és donar visibilitat als processos de treball i organitzatius. Les rutes, en les quals poden participar tant estudis associats a la ADCV com a externs, s’organitzaran per municipis o zones dins d’aquests, per la qual cosa es requerirà d’un nombre mínim de participants perquè siguen viables.

Destacats VDW

A més, com en anys anteriors, el programa inclourà esdeveniments ‘Destacats VDW’, que es diferencien de la resta pel seu volum i impacte, en termes d’abast, emplaçament, necessitats de producció o rellevància de l’entitat que els organitza.

Selecció de propostes

Les idees o projectes plantejats seran avaluats per una comissió de professionals, que decidirà quins d’elles s’integren en el programa final. Els criteris de selecció són: adequació als objectius de l’esdeveniment; qualitat; creativitat i innovació, i impactes positius, per a la societat, el seu entorn, així com per al sector i per als seus professionals.