Las Naves presenta la guia didàctica CRIT

La guia CRIT ha sigut elaborada per Make Tu Vida.

Las Naves-Centre d’Innovació presenta esta vesprada la Guia didàctica CRIT, una proposta per a abordar els grans reptes socioambientals actuals des de la mirada creativa, crítica i propositiva del Disseny. Aquesta guia l’ha elaborada per Makea Tu Vida en el marc del projecte CRIT Cronologia Crítica del Disseny amb el suport de les Ajudes a projectes d’innovació orientats a Missions 2030 de l’Ajuntament de València.

La proposta didàctica està enfocada a l’alumnat de segon cicle i batxillerat, però està pensada perquè també es puga utilitzar en nivells educatius superiors i especialitzats. Es concreta en 7 propostes pedagògiques que, a través d’activitats eminentment pràctiques, cerca oferir recursos en el professorat per a explicar aquestes temàtiques i treballar-les de manera transversal i creativa a les aules, contribuint a obrir espais de debat i reflexió crítica en l’alumnat.

Què és CRIT?

La Guia didàctica CRIT Disseny crític a l’aula forma part del projecte d’investigació CRIT Cronologia crítica del disseny, articulat al voltant d’una cronologia col·laborativa amb una selecció de referents històrics de la cultura del disseny des de mitjan segle XIX fins a l’actualitat. A partir del conjunt de referències que componen la cronologia, volem generar eines i recursos que ens facen replantejar el nostre entorn de manera estructural i crítica, i ens ajuden a abordar els grans reptes actuals des de la mirada del Disseny.

Articulada al voltant dels referents històrics —assoliments, moments clau, figures, objectes, projectes i publicacions de referència en les diverses àrees que envolten la pràctica del disseny—, la guia didàctica ofereix punts de vista motivadors i inspiradors que esperem que contribuïsquen a modificar les actituds i hàbits quotidians de la joventut cap a comportaments que incorporen els valors ètics, de sostenibilitat mediambiental i equitat social.

Set propostes pedagògiques

Està estructurada en 7 propostes pedagògiques, que comencen amb una activitat introductòria i acaben amb una proposta de tancament de procés, que ofereix un espai de debat i una posada en comú sobre les diferents experiències del programa i interroga el futur. Cadascuna de les 5 activitats centrals es correspon amb una temàtica (Ecologia, Societat, Coneixement obert, Producció i consum, i Salut i cures) i aborda coneixements teòrics vinculats a un exercici pràctic.

Inscripció per a la presentació:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacio-guia-didactica-de-crit-disseny-critic-en-laula-538794517907